Přísloví o lásce 

Ani moře vzpomínek lásku nepřivolá.

Ani v paláci nemá láska na růžích ustláno.

Ať jsou vaše stany od sebe daleko, hlavně, když budou blízko vaše srdce.

Ať se perou, ať se vadí, jenom, když se mají rádi.

Bázlivá srdce nikdy nezískala krásnou dámu.

Bez tebe jsem to, co ryba bez vody.

Bije-li tě ten, koho miluješ, pak to bolí nejvíc.

Co dědina to milá, co hodina, to jiná.

Co do světa celého, kde není milého.

Co kdo miluje, za poklad mu stojí.

Co není od srdce, to není k srdci.

Co oko nevidí, to srdce nebolí.

Co se škádlívá, to se rádo mívá.

Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku.

Člověk je člověku nejlepším lékem.

Dobré slovo mnoho spraví, vzpurné pak tě lásky zbaví.

Dobré slovo od milého je balzám, špatné kámen.

Dveře otevíráme kdekomu, srdce málokomu.

Hádka je solí láska - ale ať vám neujede ruka!

Hladové srdce je horší než hladové břicho.

Hněvem se ostří láska.

Hrát znamená žít, ale hra s láskou znamená pohromu.

Hubička neudělá Kubíčka.

Chceš-li mít stálou lásku, drž ji na trojím provázku.

I když ne všechno, zač prosíš, ti může být splněno, přece se srdci uleví, že bylo vyslyšeno.

I kočka touží po pohlazení.

I ten chladný potůček v háji o lásce pomněnkám bublá v máji.

Je to srdce, které rozdává – ruce už jenom dávají.

Jed lásky proniká očima.

Jeden den odloučení trvá tři dlouhé podzimy.

Jeden má rád holky, druhý zase vdolky.

Jediná věc, která nezůstane nikdy skryta, je láska.

Jedno srdce druhému rozumí.

Jestřába milovala slepička až do svého posledního peříčka.

K čemu měkce stlát, když není s kým spát.

K lásce nepřinutíš ani prosbou ani hrozbou.

Kámen v přítelově ruce se promění v jablko.

Kapka lásky má větší cenu než truhla plná zlata.

Káráním i miláčka vyháníš.

Každý člověk potřebuje alespoň trochu lásky, jinak nemůže žít v tomto světě plném nenávisti.

Kde je láska, tam je také bolest.

Kde je život, bývá láska a kde je láska, bývá štěstí.

Kde láska, tu radost; kde nouze, tu žalost.

Kde není lásky, vynikne každá chyba.

Kde upřímná láska, tam andělů na sta.

Kde víra, tam láska, kde láska, tam boží požehnání.

Kdo je bez srdce, trpí největší vadou srdeční.

Kdo jiné nemiluje, sám sobě ubližuje.

Kdo kárá, ten miluje.

Kdo koho nemiluje, zřídka ho vychvaluje.

Kdo komu miloučký, i neumyt běloučký.

Kdo miluje svého psa, miluje i jeho blechy.

Kdo miluje, lépe žije právě tak, jako ten lépe chodí, kdo umí tančit.

Kdo miluje, tomu je každá námaha lehká.

Kdo nás miluje, zůstává nám milý, i když nám udělá něco nemilého.

Kdo se rozešel s milou, pláče sedm let, kdo se rozešel s vlastí, pláče celý život.

Kdo slouží z lásky, má měšec splasklý.

Kdo v lásce dlouho váhá, nakonec prohrává.

Kdo změní svou lásku, změní i svůj polštář.

Kdo zná své srdce, zná svět.

Kdyby nebylo naděje, puklo by nám srdce.

Když jde nouze do domu, jde láska z domu.

Když něco milujeme, je to stále s námi nebo v nás.

Když se milenci hádají, nebere to vážně ani pes.

Když se v hlavě usadí láska, odchází rozum.

Koho nejvíc milujeme, tomu nejméně povíme.

Koho v lásce vášeň ohluší, přijde o srdce i o duši.

Krása do večera, dobré srdce do smrti.

Krása je jen lstivá slupka.

Lásce netřeba ukazovat prstem.

Láska – družka slepoty.

Láska dělá moudré lidi hloupějšími a hloupé moudřejšími.

Láska i hory přenáší.

Láska jako růže není bez trnů.

Láska je dítkem volnosti, nikoliv ovládáním.

Láska je dostupná každé živočišné duši, přátelství jen vznešeným duchům.

Láska je dostupná mnohému, ale přátelství je prubířem srdce.

Láska je jako květina, nezalévaná uschne.

Láska je jako pec, která chladne, když se nepřikládá.

Láska je jako sklo: rozbije se, když ji někdo uchopí příliš nejistě nebo příliš prudce.

Láska je jedna, ale sídlí ve dvou srdcích.

Láska je jednooká, ale nenávist je úplně slepá.

Láska je kořením života.

Láska je možná slepá, ale žárlivost vidí příliš mnoho.

Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť.

Láska je plamen, který zahřívá; vášeň požár, který ničí.

Láska je plná medu i jedu.

Láska je rouškou nedostatků.

Láska je součet dvou duší a schopnost udržet je pohromadě.

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.

Láska je znovuzrození.

Láska k bližnímu začíná u sebe samého.

Láska kvete v každém věku.

Láska lásce otevírá dveře.

Láska lásku rodí.

Láska má dvě dcery – dobrotu a trpělivost.

Láska miluje tmu.

Láska náhlá nebývá stálá.

Láska nehněvaná není milovaná.

Láska není brambor, tu si nepřivezeš do dvora.

Láska nezná stáří a srdce nezná vrásek.

Láska prochází žaludkem.

Láska se dopouští i nejhoršího beztrestně.

Láska se jako slza rodí v očích a padá k srdci.

Láska se projevuje činy, ne řečmi.

Láska slepá zběduje i popa.

Láska světem otáčí.

Láska velkých pánu je lehčí než mech a hněv jejich často těžší než olovo.

Láska vítězí nade vším.

Láska vojákova jak jarní led.

Láska vše sladí, všemu učí, ke všemu pohání, vše přemáhá.

Láska vykvasí brzo, ale ocet se z ní dělá pozvolna.

Láska vyžaduje důvěry a důvěra vyžaduje stálost.

Láska zmenšuje svět a zvětšuje domov.

Láska způsobuje, že míjí čas, čas způsobuje, že míjí láska.

Lásku a kašel neutajíš.

Lásku do papíru nezabalíš, štolou nepřevážeš a křížkem nezapečetíš.

Lásku dovede žena tajit čtyřicet let, nenávist ani jeden den.

Lepší jedno zarmoucené srdce než dvě.

Luna a láska, když nerostou, ubývají.

Milí se hněvají, aby se udobřovali.

Milovaná žena se v tvých očích stane krasavicí.

Milovat a být zdrženlivý, mlčet, když trpíme chytře mluvit, když jsme hloupí – to jsou tři těžké věci.

Milovat někoho znamená stát se hluchoněmým a slepým.

Milovat znamená přát té druhé osobě to, co přejeme sami sobě.

Miluj sebe sama a ostatní tě budou hanět. Haň sebe sama a ostatní tě budou milovat.

Miluj svého bližního jako sebe samého.

Miluj za rovných podmínek, chceš-li být také milován.

Miluješ-li ženu, občas od ní odejdi.

Miluji tě a přitom si přeji, abych na tebe zapomněl.

Milující srdce na krásu nehledí.

Milujícím rostou růže pod nohama.

Mládí neví, co je to láska, dokud táta nenapráská.

Mluvit o lásce neznamená rozněcovat ji.

Mnohdy se tomu, koho příliš milujeme, raději vyhýbáme.

Mnoho zmůže víra, mnoho naděje, ale vše láska.

Mráz štípe uši a milá duši.

Na hezký kvítek kdejaká včelka letí.

Na koho stále myslíme, toho vidíme i tam, kde není.

Na povrchu krásná jako orchidej, v jejím srdci však bují trní.

Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.

Ne ten milý, kdo krásný, ale ten krásný, kdo milý.

Neboj se, že je v tomto domě těsno, ale boj se, že je těsno v srdci!

Nebude-li Ančička, bude jiná děvčička.

Nedůvěra osekává strom lásky.

Nechce-li jít on s tebou, jdi ty s ním.

Nejčastější příčinou bolení hlavy je srdce.

Nejdražší poklad je láska mezi lidmi.

Nejen krásné věci, ale i ošklivé se milují.

Nejtrvalejší ze všech lásek je láska nešťastná.

Nemravné srdce je lázeň čerta.

Není krasavice ta, co je krásná, ale ta, do které ses zamiloval.

Není učitele nad lásku.

Není učitele nad lásku.

Neposuzuj druhého, dokud si nechodil tři dny v jeho botách.

Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně.

Nikdo nemiluje vlast proto, že je velká, ale proto, že je jeho.

Noc, láska a víno všecko pouštějí mimo.

Nucená láska a spravovaná krása za nic nestojí.

Oči lásky jsou slepé, tak jako láska sama.

Oči nevěří, dokud neuvidí.

Odloučení činí srdce více milujícím.

Odpuštění je mýdlem srdce.

Pánská láska a vděk žádného trvání nemá.

Panská láska po zajících skáká.

Panská láska se na zaječím hřbetě vozí.

Peníze a oheň nejsou tak těžké k udržení jako drahá a ohnivá láska.

Pravá láska není nikdy bez překážek.

Pravá láska nikdy nezestárne.

Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

Pro lásku není žádného pravidla ani zákona.

Pro mého milého nelituji mnohého.

Průvodcem člověka je srdce.

První hubička, lásky průbička.

První láska – na očích páska.

Přátelská láska lepší kamenných zdí.

Přichází-li chudoba dveřmi, prchá láska oknem.

Rád tě mám, ale topit se kvůli tobě nebudu.

Raději chci mít slepé oko než slepé srdce.

Raději s milým nevídat se, nežli hned zas rozloučit se.

Raději s milým se nevídat nežli se stále loučit.

Raději se zdaleka milovat, nežli zblízka nenávidět.

Rozum srdci nevládne.

Řídké je spojení krásy a studu.

S milovaným člověkem raději trp, než bys ho měl ztratit.

Samoláska nemá žádného přítele.

Sejde z očí, sejde z mysli.

Soucit je příbuzný lásce.

Spíše je člověk v moci lásky, než láska v moci člověka.

Spolu jim těsno a od sebe teskno.

Srdce není ubrus, před každým je neprostírej!

Srdce ostatních lze obměkčit dobrým slovem.

Srdce vidí dřív než oči.

Srdce, jež se nejrychleji poddávají, nejrychleji se odvrací.

Stará láska nebude zapomenuta.

Stará láska nerezaví.

Strach snadno na mne pustíš, ale milovat nepřinutíš.

Strach zapuzuje lásku.

Suchá tříska a stará láska se snadno znovu rozhoří.

Štěstí v kartách, smůla v lásce. Štěstí ve hře, neštěstí v lásce.

Ten, kdo miluje je otrok. Ten, kdo je milován, jeho pán.

Těžkou hádankou je život, ale láska ji snadno řeší.

Úctu dej cizině, lásku vlasti.

Ucho půjčuj každému, ruku příteli, rty ženě.

Ústa říkají ano, srdce křičí ne.

V lásce žádná rada nepomůže.

V kráse stálosti není.

V lásce a hlouposti jsou lidé nevybíraví.

V lásce je i devět deset.

V lásce musíš třikrát dát, nežli smíš jednou přijmout.

V opravdové lásce je to duše, jež objímá tělo.

Ve studené komůrce při džbánu vody láska nezahoří.

Velké lásky vedou klikatými cestami ke svému cíli.

Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho.

Všichni neobdivují a nemilují totéž.

Z lásky bolí vlásky.

Zakázané ovoce je nejsladší.

Zakázané ovoce nejlépe chutná.

Zamilované nelze počítat mezi zdravé lidi, protože nevidí a neslyší.

Zamilovanost je stav těla a duše, který nám naznačuje, jak bychom se měli cítit celý život.

Zamilovaný člověk je jako hladový žebrák, kterému někdo slíbil, že ho nakrmí.

Zamilujeme se, aniž víme proč, ale proč se nesnášíme, víme.

Ze dvou hledisek se vidí všechno lépe: z dálky a z lásky.

Zkus rozumovat nad láskou a přijdeš o rozum.

Zlaté jest nemusí být svaté – svaté je to, co s láskou uděláme.

Ztratíš-li rovnováhu v lásce, už ji nikdy nehledej.

Žádná cesta není dost široká, žene-li nás láska.

Žádný milostný cit se nedá nadlouho tajit.

Žárlící láska dělá z přímého pohledu šilhavý.

Žárlivost je stín nevěry.

Žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče.

Žhavá láska brzo chladne.

 


Diskusní téma: Přísloví o lásce

Datum: 15.04.2012

Vložil: mim

Titulek: Re: Re: láska

jdi se vysrat debile

Odpovědět

—————

Datum: 06.03.2012

Vložil: Rada

Titulek: Re: láska

Rozum pomáhá rozpoznat zlo od dobra ,ale lásce neporučíš srdce si vybírá samo!

Odpovědět

—————

Datum: 25.02.2013

Vložil: anka

Titulek: Re: láska

ano

Odpovědět

—————

Datum: 24.10.2009

Vložil: zuzka

Titulek: láska

láska je jako nůž co zklamání to rána

Odpovědět

—————

Datum: 20.10.2009

Vložil: Ginger

Titulek: láska

Láska je ten nejkrásnější cit, který člověk může v srdci mít.

Kdyby pravda byla vše, a láska jenom snění, já k spánku bych se uložil a nechtěl probuzení... (V. Hálek)

Odpovědět

—————

Datum: 10.09.2009

Vložil: Markéta Šafránková

Titulek: základní

Když se vás někdo zeptá
Přítel nebo láska
Odpověste přítel
Laska bolí a moc slz z vaších očí vyteče:(

Odpovědět

—————

Datum: 22.07.2009

Vložil: Ness

Titulek: Láska

Láska je jako růže, čím víc ji stiskneš, tím víc se píchneš.

Odpovědět

—————

Datum: 22.06.2009

Vložil: Domi

Titulek: Láska

Láska je jako popel-
-I když dohoří,
může ještě chvíli
hřát
ve vzpomínkách

Odpovědět

—————

Datum: 05.05.2009

Vložil: Kateřina

Titulek: Ústa říkají ne, srdce křičí ano.

Ústa říkají ne, srdce křičí ano.

Odpovědět

—————